Kultura i Umetnost

Država sa dugom tradicijom, na mjestu gde se susreće različita kultura i vjerski uticaj na granici pravoslavnog istoka i katoličkog zapada, savrijemena Crna Gora u multikonfesionalnom i multi-etničkom okruženju funkcioniše u savršenoj harmoniji.

Crnu Goru odlikuje akumulirana kultura i bogato istorijsko naslijeđe, koja datira iz predromanike, gotike i baroka. Crnogorsko obalno područje je posebno poznat po svojim kulturnim spomenicima, kao što su katedrala Svijetog Trifuna; bazilika Svijetog Luke (preko 800 godina); Gospa od Škrpjela (Shcrpjelo); Manastir Savina; i drugi. Bizantski utjecaj u arhitekturi i u manastirskom slikarstvu se posebno osjeća u kontinentalnom dijelu Crne Gore. Crnogorski srednjovjekovni manastiri su ukrašeni hiljadama kvadratnih metara fresaka na zidovima.
Kultura i umjetnost u Crnoj Gori imaju sjedište u Cetinju, dok je administrativni centar obrazovanja Podgorica.

Današnji  opus kulturne baštine Crne Gore nudi obilje arheoloških, pisanih i umjetničkih predmeta od velike vrijednosti pomoću kojih se može otkriti kulturne povijesti ovih krajeva. Raznovrsna arhitektura kulturnih i povijesnih spomenika, kao i bogatstvo muzeja, arhiva i knjižnica građe pružaju materijalne dokaze specifičnih kulturnih miljea Crne Gore.

U Crnoj Gori  prvi književni komadi datiraju još od prije 1.000 godina, dok je prva crnogorska knjiga štampana prije pet stotina godina. 1494. osnovana je prva štamparija u vlasništvu države, na Cetinju; iste godine štampana je prva  južnoslavenska knjiga . Drevni rukopisi koji datiraju iz 13. stoljeća su sačuvani u manastirima.
Jedna  od najznačajnijih ličnosti u istoriji, politici i književnosti Crne Gore, svakako je Petar II Petrović Njegoš. Njegoš je postavio temelje moderne crnogorske države. On je objedinio svjetovnu i vjersku vlast. Njegoš se smatra jednim od najvećih crnogorskih pjesnika. Njegovo najuticajniji pjesničko djelo je „Gorski vijenac„, objavljen 1847. godine.

REZERVIŠITE SMEŠTAJ