Pasoš i Vize

Svi strani putnici u Crnoj Gori moraju imati pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru. Posjetiteljima se savjetuje da nose svoje pasoše kod sebe u svakom trenutku. Pored toga, posjetitelji se moraju registrovati u lokalnoj Policiji u roku od 24 sata od dolaska u Crnu Goru (Međutim, to se radi automatski prilikom provjere u hotelu ili službenom turističkom smještaju). Ako to ne učinite može dobiti novčanu kaznu ili kaznu zatvora.  Maloljetnim osobama koje putuju same u Crnu Goru potrebna je dozvola za putovanje ovjerena od strane roditelja.

Državljani EU koji uđu sa nacionalnom ličnom kartom mogu da ostanu do 30 dana, ali mogu ostati 90 dana ako koristite pasoš.

Pasoš je potreban svim putnicima, osim slijedećih:  Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Andora, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Republika Kosovo, Monako, Vatikan, Republike Srbije, Švicarske i San Marino; ovi putnici mogu ući u Crnu Goru s važećim ličnim kartama.

Zahtjevi za ulaz za Iriske državljane– građani moraju imati pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru. Nije potrebna nikakva Viza, za turistički boravak do 90 dana.

Građani Novog Zelanda moraju imati pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru. Nije potrebna nikakva Viza, za turistički boravak do 90 dana.

Građani Južne Afrike moraju imati pasoš koji je važeći za najmanje tri mjeseca nakon perioda od namjeravanog boravka u Crnoj Gori. Viza je potrebna, osim za maksimalan boravak od sedam dana za nosioce važeće vize koju izdaje Irska, Velika Britanija, SAD, ili država članica Šengenskog sporazuma.

Australianski građani moraju imati pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru. Nije potrebna nikakva Viza, za turistički boravak do 90 dana.

Zahtjevi za ulaz za Kanađane-Kanadski građani moraju imati pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru. Nije potrebna nikakva Viza, za turistički boravak do 90 dana.

Zahtjevi za ulaz za državljanie UK-vlasnike britanskog građani moraju imati Pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru (ili najmanje tri mjeseca nakon perioda od namjeravanog boravka u Crnoj Gori. Viza nije potrebna za vlasnike britanskog pasoša, bez obzira na odobrenje u pogledu njihovog nacionalnog statusa sadržanom u njemu, za turistički boravak do 90 dana.

Zahtjevi za ulaz za građane Amerike-Građani SAD moraju imati pasoš koji je važeći po dolasku u Crnu Goru. Nije potrebna nikakva Viza, za turistički boravak do 90 dana.

REZERVIŠITE SMEŠTAJ