Brojevi Telefona

Važni telefonski brojevi:

Policija 122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

Tačno vrijeme 125

Telegrami  126

Prijava kvara na telefonu  1271

Informacije o telefonskim brojevima  1181

MUP – žalbe i pritužbe građana  020/241-252 ; 069/349-000 ; 067/449-000

Carinska otvorena linija  080-081-333

Kliničko-bolnički centar Crne Gore 020/412-412

Turistička organizacija Crne Gore 020/235-155

Centar savremene umjetnosti Crne Gore 020/225-049 ; 225-043

Crnogorsko narodno pozorište 020/664-074 ; 664-076;

Ambasade:

Albanija: +382 (20) 652796, 652837
Austrija: +382 (20) 601 580; 601450
Bosna i Hercegovina: +382 (20) 618 105; 618015
Bugarska: +382 (20) 655 009; 655008
Kina: +382 (20) 609 275; 609295
Francuska: +382 (20) 655 348; 655344
Grčka: +382 (20) 655 544; 618170
Hrvatski: +382 (20) 269 760; 269729
Mađarska: +382 (20) 602 880; 602910
Italija: +382 (20) 234 661; 234662
Makedonija: +382 (20) 667 415; 667416
Rumunjska: +382 (20) 618040
Ruska Federacija: +382 (20) 272460
Slovenija: +382 (20) 208020
Srbija: +382 (20) 402500
UK: +382 (20) 205460
SAD: +382 (20) 410500
Poljski: +382 (20) 662 442; 662394
Turska: +382 (20) 406500
Njemačka: +382 (20) 667285

Mobilni operateri:

U Crnoj Gori postoje tri operatera mobilne telefonije, a to su: Telenor (069), T-mobile (067) i M:tel (068).

TMobile Crna Gora je najveća telekomunikacijska kompanija u Crnoj Gori. Ona pruža cijeli niz fiksne, mobilne, IPTV, i internet telekomunikacijske usluge.

Pozivni kod operatera: 067

www.t-mobile.me

Telenor Crna Gora je prvi i najveći operater mobilne telefonije u Crnoj Gori. Telenor Crna Gora je zaživeo (kao Promonte) 10. jula 1996.

Pozivni kod operatera: 069

www.telenor.me

M:tel  je u aprilu 2007. godine dobio licencu za trećeg operatora na teritoriji Crne Gore. Pored prepaid-a i postpaid-a, usluga GSM i UMTS mreže, m:tel je građanima Crne Gore ponudio i usluge fiksne telefonije i Interneta zasnovanog na WiMAX tehnologiji.

Pozivni kod operatera: 068

www.mtel-cg.com

REZERVIŠITE SMEŠTAJ